Skip to content Skip to navigation

NATJEČAJ - MLADI ISTRAŽIVAČ/STRUČNJAK– 2 IZVRŠITELJA

Objavljeno: 30.09.2022

Fakultet organizacije i informatike raspisuje natječaj za radno mjesto MLADI ISTRAŽIVAČ/STRUČNJAK– 2 IZVRŠITELJA na određeno vrijeme od 6 mjeseci s 25% punog radnog vremena (10 sati tjedno) u Laboratoriju za napredne tehnologije u obrazovanju, uz probni rok od 2 mjeseca.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

PAVLINSKA 2

VARAŽDIN

 

Objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za radno mjesto MLADI ISTRAŽIVAČ/STRUČNJAK– 2 IZVRŠITELJA na određeno vrijeme od 6 mjeseci s 25% punog radnog vremena (10 sati tjedno) u Laboratoriju za napredne tehnologije u obrazovanju, uz probni rok od 2 mjeseca.

 

Uvjeti:

 • završen preddiplomski studij iz područja društvenih znanosti, polja informacijskih i komunikacijskih znanosti  ili tehničkih znanosti, polje računarstvo
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • znanja u području:
  • IKT u obrazovanju
  • Informacijski sustavi
  • Osnove operacijskog sustava Windows i Linux

 

Dodatna potrebna znanja:

 • prezentacijske, organizacijske i komunikacijske vještine
 • timski rad
 • iskustvo rada na projektima

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom „NATJEČAJ ZA MLADOG ISTRAŽIVAČA/STRUČNJAKA u Laboratoriju za napredne tehnologije u obrazovanju“.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.