Skip to content Skip to navigation

Natječaj - mladi istraživač/stručnjak

Objavljeno: 23.07.2021
Natječaj IOT lab

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Natječaj za mladog istraživača/stručnjaka u IOT Laboratoriju.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

PAVLINSKA 2

VARAŽDIN

Objavljuje

NATJEČAJ

 

Za radno mjesto MLADI ISTRAŽIVAČ/STRUČNJAK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme od 4 godine s polovicom punog radnog vremena u IOT Laboratoriju, uz probni rok od 3 mjeseca

Uvjeti:

 • završen preddiplomski ili diplomski studij iz tehničkog usmjerenja 
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • iskustvo u području:
  • Interneta stvari
  • Programiranju za ugrađene uređaje
  • Razvoju programskih proizvoda
  • Robotike

Dodatna potrebna znanja:

 • prezentacijske, organizacijske i komunikacijske vještine
 • timski rad
 • iskustvo rada na projektima

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom „NATJEČAJ ZA MLADOG ISTRAŽIVAČA/STRUČNJAKA u IOT Laboratoriju“.

 Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.