Skip to content Skip to navigation

Natječaj - Mlađi administrator projekata

Objavljeno: 04.03.2021

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto MLAĐI ADMINISTRATOR PROJEKTA na određeno vrijeme od 1 godine, uz probni rok od 3 mjeseca, u Centru za međunarodne projekte.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

PAVLINSKA 2

VARAŽDIN

Objavljuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto MLAĐI ADMINISTRATOR PROJEKTA na određeno vrijeme od 1 godine, uz probni rok od 3 mjeseca, u Centru za međunarodne projekte.

Uvjeti:

  • završen preddiplomski ili diplomski studij
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • iskustvo rada na projektima ili dokaz o edukaciji za rad na projektima

Dodatna znanja:

  • prezentacijske, organizacijske i komunikacijske vještine
  • iskustvo rada u timu
  • napredno znanje u alatima za obradu teksta, izradu tabličnih kalkulacija, prezentacija i obradu slika

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

- motivacijsko pismo (motiv za prijavu na natječaj te opis kompetencija i znanja navedenih pod „Uvjeti“ i „Dodatna znanja“)

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom „NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA - CMP“.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.