Skip to content Skip to navigation

Natječaj - ADMINISTRATOR PROJEKTA

Objavljeno: 05.10.2022
Aktivan do:
13.10.2022

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu objavljuje natječaj za radno mjesto ADMINISTRATOR PROJEKTA na određeno vrijeme (12 mjeseci) u Centru za međunarodne projekte, uz probni rok od 3 mjeseca u Centru za međunarodne projekte.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

 

Objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za radno mjesto ADMINISTRATOR PROJEKTA na određeno vrijeme (12 mjeseci) u Centru za međunarodne projekte, uz probni rok od 3 mjeseca.

 

Opis poslova Administratora projekta:

·         sudjeluje u administrativnom vođenju projekta

·         organizira popratne aktivnosti u okviru projekta

·         vodi popratnu dokumentaciju i priprema izvještavanja

·         obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Fakulteta, voditelja projekta, voditelja Centra ili Laboratorija

Uvjeti:

·         sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij

·         znanje engleskog jezika u govoru i pismu

·         iskustvo rada na projektima

·         najmanje 3 godine radnog staža na sličnim poslovima

Dodatna znanja:

·         prezentacijske, organizacijske i komunikacijske vještine

·         iskustvo rada u timu

·         napredno znanje u IKT alatima

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

·         životopis

·         dokaz o stručnoj spremi

·         motivacijsko pismo (motiv za prijavu na natječaj te opis kompetencija i znanja

          navedenih pod „Uvjeti“ i „Dodatna znanja“)

 

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj.

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom „NATJEČAJ ZA ADMINISTRATORA PROJEKTA - CMP“.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.