Skip to content Skip to navigation

Najavljujemo 20. Radionicu za doktorande

Objavljeno: 10.03.2020

U petak, 13. ožujka 2020. održava se dvadeseta Radionica za doktorande. Prvi dio radionice namijenjen je novoupisanim doktorandima. Dr. sc. Matija Novak upoznat će doktorske studente sa sustavom e Portfelj.

U nastavku, Goranka Mitrović i Ivana Čadovska iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održat će radionicu pod nazivom „Značaj bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti“.

Nakon radionice, kratka pauza namijenjena je druženju mentora i doktoranada, kao i uspostavljanju kontakata. Poslije pauze doktorski studenti predstavit će svoje istraživačke ideje.

Posljednji dio radionice opet je namijenjen novoupisanim doktorandima, koje ćemo informirati o njihovim obvezama na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Informacijske znanosti, o uslugama knjižnice i jedinice za tehničku potporu (CIP) te o sustavu za e-učenje.

U prilogu su program doktorske radionice i sažetak radionice o bibliometrijskim analizama sa životopisima voditeljica.