Skip to content Skip to navigation

Najava konferencije CRODMA 2020.

Objavljeno: 24.03.2020

U nastavku objavljujemo najavu 5. CRODMA konferencije, koja će se održati na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu 23. listopada 2020. godine. Tema konferencije je "AI in Marketing".

Partneri konferencije su Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu; Sveučilište Sjever, Varaždin i Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru.

Više informacija dostupno je ovdje.