Skip to content Skip to navigation

Nadoknada nastave - PITUP Varaždin

Nadoknada nastave na stručnom studiju PITUP u Varaždinu iz predmeta „Osnove ekonomije“ (1. godina) održat će se 23.11.2013. od 10 sati, a iz predmeta „Marketing“ (2. godina), u subotu 30.11.2013.