Skip to content Skip to navigation

Nadoknada nastave - PITUP centar Zabok

Nadoknada predavanja iz predmeta Modeliranje poslovnih pravila i Finanacije poduzeća na stručnom studiju PITUP u centru Zabok održat će se 25. siječnja 2013. u 16 sati (nadoknada za 17.1.2013.).