Skip to content Skip to navigation

Na projektu DIGITRANS istraživači s FOI-ja daju doprinos digitalnoj transformaciji malih i srednjih poduzeća dunavske regije

Objavljeno: 21.12.2017

Od 01. siječnja 2017. godine na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu unutar Interreg Transnacionalnog programa Dunav provode se projektne aktivnosti na projektu Digital Transformation in the Danube Region – Digitrans. 

Projekt je ukupne je vrijednosti 2.106.825,97 eura, a uključuje čak 14 partnerskih institucija iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Bugarske, Mađarske i Rumunjske. Iz Hrvatske, uz Fakultet organizacije i informatike na projektu sudjeluje i Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. (TICM d.o.o.).

Voditelj projekta Digitrans na Fakultetu organizacije i informatike je prof. dr. sc. Vjeran Strahonja koji predvodi tim stručnjaka i istraživača sa višegodišnjim iskustvom na sličnim projektima. Njihova ekspertna znanja u području planiranja, dizajna, razvoja i evaluacije metodika primjene IKT-a doprinijet će kvaliteti okvira digitalne transformacije koji se razvija u sklopu projekta.

FOI kao jedna od 14 uglednih partnerskih institucija okupljenih za potrebe realizacije projektnih ciljeva intenzivno surađuje s ostalim uglednim znanstvenicima na razvoju i testiranju metodike odnosno okvira digitalne transformacije.

Novi pristupi i paradigme digitalnog poslovanja

Njihov je konačni cilj razviti metodiku koja će malim i srednjim poduzećima omogućiti primjenu digitalnog poslovnog modela, testiranje iste kroz uspostavu pilot laboratorija, pripremu sadržaja i niza alata za online edukacijsku platformu i podučavanje zainteresiranih skupina o upravljanju procesom same transformacije. Primjenom hibridnih edukacijskih rješenja kroz online edukacijsku platformu, mala i srednje velika poduzeća bit će osnažena vještinama koje bi im trebale omogućiti uspješan proces digitalne transformacije i stvoriti kompetitivne prednosti nužno potrebne za daljnji rast i razvoj.

Učinkovito upravljanje digitalnom transformacijom poduzeća zahtijeva nove pristupe i paradigme poslovanja. Suvremene metode, tehnike i alati koji mogu pomoći na tom putu moraju biti pažljivo selektirani, prilagođeni području primjene, međusobno komplementarni kroz povezivanje rezultatima, znanstveno utemeljeni te provjereni kroz najbolju svjetsku praksu. Razvoj takozvane DIGITRANS metode sigurno može značajno pridonijeti učinkovitom upravljanju digitalnom transformacijom poduzeća i olakšati prijelaz na novi način poslovanja. Primjena metode i uspješnost njezinog korištenja bit će na članovima FOI projektnog tima koji će u suradnji s TICM projektnim timom biti zadužen za prenošenje specifičnih znanja i vještina malim i srednjim poduzećima zainteresiranim za unaprjeđenje postojećeg poslovnog modela, na taj način razvijajući i unapređujući digitalnu strategiju unutar svojih poduzeća.