Skip to content Skip to navigation

Kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova

Povjerenstvo za evaluaciju studentskih radova za dodjelu Rektorove nagrade objavilo Kriterije vrednovanja izvrsnosti radova za dodjelu Rektorove nagrade i Upute za prijavu radova za dodjelu Rektorove nagrade u okviru predmeta "Rektorova nagrada" na Moodleu (http://elf.foi.hr/course/view.php?id=369).