Skip to content Skip to navigation

Javni razgovor – Jurica Hižak

Objavljeno: 18.07.2018

U petak 07. rujna 2018. godine pristupnik Jurica Hižak ima javni razgovor vezan uz prijavu teme doktorskog rada.

Dana 07. rujna 2018. godine s početkom u 12:00 sati u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2 održat će se

J A V N I   R A Z G O V O R

pristupnik
 

JURICA HIŽAK
 

pred Povjerenstvom u sastavu:

1. prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, predsjednik

2. izv. prof. dr. sc. Markus Schatten, član

3. prof. dr. sc. Robert Manger, član
 

vezano za prijavu teme doktorskog rada pod naslovom:
 

SIMULACIJSKI MODELI ITERIRANE ZATVORENIKOVE DILEME U SUSTAVU AGENATA LIMITIRANE MEMORIJE