Skip to content Skip to navigation

Javni razgovor – Jadranka Musulin

Objavljeno: 18.04.2019

U ponedjeljak, 20. svibnja 2019. godine pristupnica Jadranka Musulin ima javni razgovor vezan uz prijavu teme doktorskog rada.

Dana 20. svibnja 2019. godine s početkom u 10:30 sati u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2 održat će se

J A V N I   R A Z G O V O R

pristupnica

JADRANKA MUSULIN

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Mario Spremić, član
  3. doc. dr. sc. Zlatko Stapić, član

vezano za prijavu teme doktorskog rada pod naslovom:

METODOLOŠKI OKVIR ZA DIZAJN USLUGE OBOGAĆEN KONCEPTOM KORISNIČKOG DOŽIVLJAJA U POSLOVNOM MODELU