Skip to content Skip to navigation

Javni razgovor - Barbara Šlibar

Objavljeno: 07.10.2020

Dana 26. listopada 2020. godine s početkom u 14:00 sati održat će se javni razgovor pristupnice Barbare Šlibar.

Dana 26. listopada 2020. godine s početkom u 14:00 sati održat će se

JAVNI RAZGOVOR

pristupnice

BARBARE ŠLIBAR

pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Neven Vrček, predsjednik
  2. Doc. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek, članica
  3. Izv. prof. dr. sc. Bastiaan van Loenen, član

 

vezano za prijavu teme doktorskog rada pod naslovom:

 QUALITY ASSESSMENT FRAMEWORK FOR OPEN DATASETS METADATA

(OKVIR ZA PROCJENU KVALITETE METAPODATAKA OTVORENIH SKUPOVA PODATAKA)

 

Javni razgovor održat će se putem virtualne predavaonice u BigBlueButton sustavu te će ga biti moguće pratiti putem ove poveznice.

 

 

 

       D E K A N I C A :

 

     Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep