Skip to content Skip to navigation

Ispitni rok za unos ocjena stečenih kontinuiranim praćenjem

Objavljeno: 09.01.2019

Datum ispitnog roka za unos ocjena stečenih kontinuiranim praćenjem u zimskom semestru tekuće akademske godine 2018./2019. bit će 28. siječnja 2019. godine. Rok će biti otvoren do 5. veljače 2019. godine (uključujući).

 

 

Drage studentice i studenti!

 

Obavještavamo vas da će datum ispitnog roka za unos ocjena stečenih kontinuiranim praćenjem u zimskom semestru tekuće akademske godine 2018./2019. biti 28. siječnja 2019. godine. Rok će biti otvoren do 5. veljače 2019. godine (uključujući).

Spomenuti ispitni rok otvara se za kolegije zimskog semestra na svim sveučilišnim studijima Fakulteta organizacije i informatike i na redovnom stručnom studiju PITUP Varaždin.

Također podsjećamo da se od ove akademske godine primjenjuje Odluka o ukidanju korištenja indeksa kao studentske isprave na Fakultetu organizacije i informatike. Upravo iz tog razloga, student koji je pristupio određenom ispitnom roku mora provjeriti ocjenu koja mu je upisana u ISVU. Ukoliko student uoči pogrešku upisane ocjene popunjava Zamolbu za promjenom ocjene najkasnije u roku od 2 tjedna od datuma ispitnog roka.

Zamolba za promjenom ocjene urudžbira se u Skriptarnici Fakulteta koja će istu proslijediti u Strudentsku referadu. Predmetni nastavnik provjerava zahtjev za ispravkom ocjene te prosljeđuje odgovor Studentskoj referadi. Zahtjev odobren ili odbijen od strane predmetnog nastavnika verificira prodekan za nastavu, a provodi ISVU koordinator.

Zamolbu za promjenom ocjene možete preuzeti ovdje.