Skip to content Skip to navigation

Gostovanje doc. dr. sc. Simone Sternad Zabukovšek sa Sveučilišta u Mariboru na FOI-ju

Fakultet organizacije i informatike ugošćuje doc. dr. sc. Simonu Sternad Zabukovšek s Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. Cilj posjeta je produbljivanje suradnje i zajedničko istraživanje.

Doc. dr. sc. Simona Sternad Zabukovšek na FOI-ju će boraviti u razdoblju od 11. lipnja do 11. listopada 2018. godine. Primarno se bavi područjem e-poslovanja, a na FOI-ju će sudjelovati u pedagoškom procesu Katedre za razvoj informacijskih sustava, a također će održati nekoliko sati nastave. Osim toga, sa članovima Katedre realizirat će razmjenu dobre prakse na području ERP i drugih standardnih poslovnih rješenja u informatici – provedbu predavanja i laboratorijskih vježbi, ispita, načina izvođenja predavanja i vježbi i slično. Željeni rezultati posjeta su produbljena suradnja, razmjena dobre prakse i priprema zajedničke publikacije.

Uz navedene aktivnosti, doc dr. sc. Simona Sternad Zabukovšek će u sklopu predavanja na kolegiju Poslovni informacijski sustavi na smjeru Ekonomika poduzetništva dana 11. lipnja 2018., održati pozvano predavanje na temu: Informacijska rješenja za upravljanje odnosima s klijentima (CRM rješenja).