Skip to content Skip to navigation

FOI uskoro kreće s provođenjem novih odobrenih projekata

Objavljeno: 19.07.2022

Fakultet organizacije i informatike uskoro kreće s provođenjem novoodobrenih projekata financiranih iz financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., programa Digitalna Europa, programa Erasmus+ te programa Europske komisije Građani, jednakost, prava i vrijednosti na kojima sudjeluje kao projektni partner.

Fakultet organizacije i informatike uskoro kreće s provođenjem novoodobrenih projekata financiranih iz financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., programa Digitalna Europa, programa Erasmus+ te programa Europske komisije Građani, jednakost, prava i vrijednosti na kojima sudjeluje kao projektni partner.

Uz već započeti projekt Full STEAM Ahead! - Znanost, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika u II. osnovnoj školi Varaždin, uskoro počinju i dva nova projekta - CUTIE – Competencies for University Teaching & Institutional Empowerment, Digital transformation of Central Croatia and Northern Adriatic through JURK EDIH te ARC II - Awareness Raising Campaign for SMEs II.

Full STEAM Ahead!

Ukratko, u projektu Full Steam Ahead! - Znanost, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika u II. osnovnoj školi Varaždin, financiranom iz financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., glavna je svrha uspostaviti STEAM koncept u II. osnovnoj školi Varaždin (koja je nositelj projekta) kroz nabavku opreme i opremanje četiriju odgovarajućih učionica s ciljem razvoja kurikuluma STEAM izvannastavnih aktivnosti i postizanjem digitalne transformacije. Kroz projekt vrijedan 3.261.053,15 HRK jačat će se ljudski potencijali kroz edukaciju učitelja na FOI-ju te provođenje niza STEAM aktivnosti za učenike i javnost kako bi se podigla svijest o važnosti razvoja STEAM kompetencija. U projekt je, uz norveške partnere, značajno uključen i Laboratorij za umjetnu inteligenciju, čiji je voditelj, izv. prof. dr. sc. Markus Schatten, ujedno i voditelj projektnog tima FOI-ja.

CUTIE

Nadalje, projekt CUTIE - Competencies for University Teaching & Institutional Empowerment, financiran iz Erasmus+ programa na temelju poziva KA220-HED – suradnička partnerstva u visokom obrazovanju i vrijedan 400.000,00 EUR, za svrhu ima razviti pristupe za poboljšavanje i unaprjeđivanje digitalnih kompetencija za poučavanje u visokom obrazovanju koji će se moći implementirati na institucionalnim razinama i razinama katedri s ciljem osnaživanja sistemskog učinka. Kroz projekt će se kompetencije digitalnog poučavanja ugraditi u širu institucionalnu perspektivu kroz proširivanje dostupnosti drugim sudionicima, posebno onima koji mogu utjecati na politiku i praksu, s krajnjim ciljem implementacije na drugim europskim institucijama. Nositelj projekta je Sveučilište u Akureyri sa Islanda, a voditelj FOI projektnog tima je izv. prof. dr. sc. Igor Balaban.

Digital transformation of Central Croatia and Northern Adriatic through JURK EDIH

U sklopu programa Digitalna Europa financiran je projekt Digital transformation of Central Croatia and Northern Adriatic through JURK EDIH, koji okuplja značajan broj partnera među kojima je i FOI projektni tim kojeg vodi izv. prof. dr. sc. Mario Konecki, dok je nositelj projekta Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije. Svrha projekta vrijednog 2.370.768,98 EUR je osnovati Europski digitalni centar za inovacije koji će pružati podršku poduzećima i drugim dionicima u procesima digitalne transformacije. EDIH JURK će pružati usluge u ključnim područjima programa Digitalna Europa 2021.-2027.: umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj sigurnosti i/ili računarstvu visokih performansi. EDIH JURK temeljit će svoj rad na umjetnoj inteligenciji s fokusom na razvoj videoigara i igrifikacije te Blockchain i IoT industriji. Glavni cilj projekta je poticanje digitalne transformacije i poboljšavanje digitalnih vještina malih i srednjih poduzeća te tijela javne uprave. Kroz projekt će se jačati kapaciteti dobrog upravljanja, digitalne tranzicije i upravljanja ljudskim potencijalima. Projektne aktivnosti FOI projektnog tima bit će realizirane u okviru Laboratorija za dizajn programskih sučelja, internetske servise i videoigre.

ARC II - Awareness Raising Campaign for SMEs II

Građani, jednakost, prava i vrijednosti, program Europske komisije, izvor je financiranja projekta ARC II - Awareness Raising Campaign for SMEs II. Ovaj projekt, čiji je nositelj Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), počinje s provedbom 2. rujna 2022. godine i vrijedan je 360.514,43 EUR. FOI projektni tim na navedenom projektu vodit će izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec. Svrha projekta je uspostava digitalnog alata ''Olivia'' za usklađivanje s Općom uredbom o zaštiti podataka koji će se kreirati u open-source kodu, s ciljem implementacije  na jezičnoj i pravnoj razini država članica EU te podizanje svijesti među malim i srednjim poduzećima o važnosti primjere GDPR politike.

Više informacija o projektnim aktivnostima FOI-ja potražite na portalu PROJEKTI.HR.