Skip to content Skip to navigation

CECIIS 2021 – Poziv za prijavu radova i paralelnih događanja

Međunarodna znanstvena konferencija CECIIS 2021 održat će se od 13. do 15. listopada 2021. u su-organizaciji Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i mreže EDEN – European Distance and e-Learning Network.  Tema ovogodišnje konferencije je “Umreženo društvo” (eng. Networked Society). Više informacija o produžetku rokova za predaju radova te pozivu za prijavu paralelnih događanja pročitajte u nastavku.

Obavještavamo sve zainteresirane istraživače kako je produžen rok za predaju znanstvenih radova za konferenciju CECIIS 2021. Novi rok za predaju radova je 27. travnja 2021. Sve detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

Glavna tema konferencije CECIIS 2021 je Umreženo društvo (Networked Society). Internet i pripadajući umreženi ekosustavi posljednjih godina utječu na moderno društvo tvoreći novu socioekonomsku paradigmu – umreženo društvo. Umreženo društvo je znatno više od tehnologije ili jednostavnog korištenja web servisa. Radi se o komunikaciji ljudi, organizacija i institucija temeljenoj na zajedničkim protokolima, standardima, vokabularima i semantici. Utemeljuju se novi poslovni modeli, obrazovne paradigme i društvene interakcije. U svakoj od ovih domena, cilj su novi pristupi temeljeni na interakciji u realnom vremenu i razmjeni mnoštva sadržaja.   

Ovogodišnje istraživačke teme su sljedeće:

  • Računalne igre
  • Baze podataka i baze znanja
  • Obrazovanje i analitike učenja
  • Rastući trendovi u IKT-u
  • Poduzetništvo i inovacije u IKT-u
  • Inteligetni informacijski sustavi
  • Kvaliteta softvera i usluga
  • Programsko inženjerstvo
  • Strateško planiranje i odlučivanje

Osim prezentiranja istraživačkih radova u okviru sekcija, i na ovogodišnjem CECIIS-u organizirat će se aktualna paralelna događanja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane sudionike, članove Programskog odbora, sponzore ili treće strane da u sklopu konferencije CECIIS 2021 predlože sekciju, radionicu, panel diskusiju ili drugu vrstu paralelnog događanja. Molimo vas da svoj prijedlog podnesete do 20. travnja 2021. putem sljedeće forme.

U programu CECIIS 2021 planirano je nekoliko paralelnih događanja od kojih izdvajamo:

EDEN PhD Symposium koji će biti održan 14. listopada 2021. u su-organizaciji Fakulteta organizacije i informatike i European Distance and E-Learning Network (EDEN). Pozivamo sve zainteresirane studente doktorskog studija koji rade istraživanje u području informacijskih znanosti, online, digitalnog i otvorenog učenja te učenja na daljinu potpomognutog tehnologijama da iskoriste ovu priliku za dijeljenje znanja i iskustava te umrežavanje pod vodstvom grupe međunarodnih stručnjaka. Rok za predaju sažetaka je 15. lipnja 2021., više informacija nalazi se ovdje.

Horizon Europe Brokerage Event for ICT. Cilj ovog događanja je predstaviti natječaje programa Horizon Europe, održati radionicu o kreiranju ideja/analizi potreba/analizi partnera te predstaviti postojeće ideje u grupama. Voditeljica ovog događanja bit će prof. dr. sc. Blaženka Divjak. Pozivamo sve zainteresirane istraživače i grupe da se prijave do 18. svibnja 2021. putem sljedeće forme.

Napominjemo kako je u planu da se konferencija CECIIS 2021 održi u hibridnom obliku, no konačni način odvijanja prilagodit će se epidemiološkoj situaciji ujesen.

Sve novosti vezane za konferenciju CECIIS možete osim na službenoj stranici CECIIS konferencije pratiti i na društvenoj mreži Facebook (ceciis.foi).