Skip to content Skip to navigation

Asistent Mario Konecki obranio doktorsku disertaciju

U petak, 22.11.2013. asistent Mario Konecki obranio je oktorsku disertaciju pod nazivom "Sustav za pomoć osobama oštećena vida za potrebe programiranja grafičkih sučelja". 

Mario Konecki obranio je doktorsku disertaciju pred Povjerenstvom u sastavu:

1. Dr.sc. Mirko Čubrilo, redoviti profesor FOI Varaždin, predsjednik 2. Dr.sc. Alen Lovrenčić, redoviti profesor FOI Varaždin, mentor i član 3. Dr.sc. Ante Bilić-Prcić,  docent Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Zagreb, sumentor i član 4. Dr.sc. Matjaž Gams, Institut „Jožef Štefan“ Ljubljana, Slovenija, član5. Dr.sc. Ivica Crnković, redoviti profesor Malardalen University, Švedska, član

Čestitamo Mariju!