Skip to content Skip to navigation

Asistent Igor Tomičić obranio je doktorski rad

Objavljeno: 17.05.2016

U ponedjeljak, 16. svibnja 2016. godine, asistent Igor Tomičić obranio je doktorski rad pod nazivom "Agent-based Framework for Modelling and Simulation of Resource Management in Smart Self-Sustainable Human Settlements" (Agentno razvojno okružje za modeliranje i simulaciju upravljanja resursima u pametnim samoodrživim ljudskim naseljima).

Igor Tomičić obranio je doktorski rad pred Povjerenstvom u sastavu:

  • Dr.sc. Kornelije Rabuzin, izvanredni profesor  Fakulteta organizacije i informatike, predsjednik
  • Dr.sc. Robert Fabac, izvanredni profesor Fakulteta organizacije i informatike, član
  • Dr.sc. Tarzan Legović, znanstveni savjetnik Instituta Ruđer  Bošković, član
  • Dr.sc. Pietro Terna,  profesor u mirovini Universita di Torino,Scuola di Management ed Economia,član
  • Dr.sc. Markus Schatten, docent Fakulteta organizacije i informatike , član

Čestitke!