Skip to content Skip to navigation

ABCitiEs – Policy evaluation report

ABCitiEs – Policy evaluation report, izvješće je izrađeno u sklopu programa Interreg Europe projekta ABCItiEs, na kojem Fakultet organizacije i informatike sudjeluje kao projektni partner, jedan je od rezultata projekta. Izvješće je napravljeno kako bi se podigla svijest o mogućnostima suradnje u području poduzetništva u gradovima (Area Basec Collaborative Entepreneurship in the Cities (ABCE) te za poticanje prilagođavanja politika za podršku ABCE-ima. 

Konzorcij  partnera iz pet različitih Europskih regija (Manchester, Vilnius, Varaždin-Čakovec, Atena te Amsterdam) protekle dvije godine radili su na analizi politika koje se tiču područjem povezanih kolektiva unutar njihovih regija. Svaka od navedenih regija se susreće sa različitim i specifičnim problemima te detaljima u prilikama i zahtjevima. Istraživanje su provela partnerska sveučilišta uz podršku gradskih i regionalnih vlasti te uz pomoć regionalnih stakeholdera.

Temeljno pitanje istraživanja je bilo „Kako možemo stvoriti bolje razumijevanje upravljanja područjem povezanih kolektiva (area based collective) kako bi se osmislile inovativne i učinkovite politike te instrumenti koji im mogu pomoći da zajednički uspostave poslovno okruženje za ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i ekoloških ciljeva?

Uz navedeno temeljno pitanje istraživanja, uvedena su i potpitanja koja su obuhvatila dubinu i širinu temeljnog pitanja.

Navedeno izvješće sa istraživanjem, temeljnim pitanjem i njegovim potpitanjima te sa rezultatom istraživanja se može pronaći na sljedećoj poveznici:

ABCitiEs – Policy evaluation report

Fakultet organizacije i informatike sudjeluje kao partner, uz gradove Varaždin i Čakovec za hrvatsku regiju, na projektu ABCitiES. Na Fakultetu organizacije i informatike projekt vodi prof. dr. sc. Vjeran Strahonja.