Skip to content Skip to navigation

Nika Šimurina

Odjel:
Katedra za gospodarstvo - Vanjski suradnik
 
nsimurina@foi.hr