Skip to content Skip to navigation

Alumni

Širiti ugled i promovirati FOI i Sveučilište glavni je cilj alumnija FOI-ja, kroz stvaranje uglednog alumni društva, prepoznatljivog u zemlji i inozemstvu.

Alumni FOI-ja

Udruga diplomanata Fakulteta oranizacije i informatike osnovana je s ciljem okupljanja bivših studenata FOI-ja radi promoviranja i širenja ugleda Fakulteta organizacije i informatike te isto tako Sveučilišta u Zagrebu. Alumni FOI-ja ili bivši studenti Fakulteta jedan su od najboljih načina promocije FOI-ja kao organizacije, kvalitete studiranja i kvalitete stečenih kompetenicja tijekom studija. Bivši studenti FOI-ja svojim znanjem i kompetencijama, koje nakon studija koriste u profesionalnom, ali i privatnom životu značajno doprinose promociji Fakulteta u javnosti, posebice iz perspektive prezentiranja mogućnosti koje se nakon studija nude budućim studentima, a odnose se na njihov kasniji profesionalni razvoj.

Kontaktirajte nas

 

amac@foi.unizg.hr

Fakulteti i akademije Sveučilišta u Zagrebu imaju osnovane ili osnivaju svoje AMAC/AMCA udruge koje okupljaju bivše studente, pa tako i Fakultet organizacije i informatike ima organiziranu svoju AMAC udrugu pod nazivom - AMAC-FOI (Almae Matris Alumni Croaticae Facultas Organisationis et Informaticae Varasdinensis). Udruga je osnovana 2009. godine sa sljedećim glavnim ciljevima:

 • njegovanja ljubavi, zahvalnosti i odanosti prema Sveučilištu u Zagrebu, posebice prema Fakultetu organizacije i informatike, te općenito hrvatskim sveučilištima;
 • očuvanja tradicija hrvatskih sveučilišta, posebice Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta organizacije i informatike;
 • promicanja ugleda Fakulteta organizacije i informatike u nas i u svijetu;
 • skrbi za razvitak i napredak Fakulteta organizacije i informatike, njegovanja i razvitka etike poziva koji se izučavaju na Fakultetu;
 • utjecanja na stvaranje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim pitanjima razvoja disciplina koje se na Fakultetu izučavaju te njihove primjene;
 • utjecanja na razvitak i napredak očuvanja prirode i čovjekova okoliša;
 • skrbi za športski, zdravstveni i ekonomski studentski standard;
 • izgradnje i jačanja veza i suradnje između diplomanata i Fakulteta organizacije i informatike;
 • stvaranja i intenziviranja kontakata i veza između diplomanata i prijatelja Fakulteta organizacije i informatike;
 • poticanja i izgradnje veza i suradnje Fakulteta organizacije i informatike i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i svijetu;
 • promicanja ugleda struke;
 • uspostave i razvijanja suradnje sa sličnim Udrugama (AMAC/AMCA) u nas i u svijetu.

AMAC/AMCA udruge

Pri fakultetima i akademijama Sveučilišta u Zagrebu osnovane su ili se osnivaju AMAC/AMCA udruge koje okupljaju svoje bivše studente radi promocije pojedinih sastavnica Sveučilišta ili Sveučilišta u cjelini. Nekadašnji članovi Sveučilišta u Zagrebu koji žive i djeluju van granica Hrvatske osnovali su svoje udruge diljem svijeta. Svaka od tih udruga ima svoje pojedinisti organizacije i djelovanja, ali im je svima zajednička zadaća okupljanje svojih alumnija i promicanje alumni ideje među sadašnjim i budućim članovima AMAC/AMCA udruge u zemlji i neformalno su objedinjene pod nazivom AMAC Domus, a udruge osnovane u inozemstvu pod nazivom AMAC Mundus.

Priče alumnija

Na Fakultetu organizacije i informatike djeluje Centar za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK) kojemu je cilj pružanje pomoći studentima tijekom studija, ali isto tako usmjeravanje i pomoć u kasnijoj profesionalnoj karijeri. Glavna poveznica CPSRK-a i alumnija FOI-ja je upravo praćenje bivših studenata i praćenje njihovih karijera nakon studija kako bi oni mogli sadašnjim studentima približiti iskustva koja su stekli tijekom profesionalne karijere nakon studija. Priče uspješnih FOI alumnija možete pratiti na CPSRK portalu gdje se redovito i ažurno objavljuju svježe informacije FOI alumnija.