Skip to content Skip to navigation

Često postavljana pitanja

Upisi na FOI

Predmeti se razlikuju ovisno o studiju:

 • Informacijski i poslovni sustavi: Hrvatski Jezik, Matematika (A) i Informatika (nije obavezna, ali nosi 15% bodova)
 • Ekonomika poduzetništva: Hrvatski jezik, Matematika (B)
 • Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja: Hrvatski jezik i Matematika (B).

Ne. Posebno se upisuje svaki semestar. Na upisima u srpnju biraju se samo predmeti za 1. semestar, a u veljači se biraju predmeti za 2. semestar. Samo izvanredni studenti stručnog studija Primjena informacijske tehnologije u poslovanju upisuju oba semestra.

Ne. Studenti donose originale i kopije dokumenata. Originali se pregledaju i naknadno se vraćaju studentima putem poštom, a kopije se zadrže na Fakultetu.

Na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu je u lipnju 2018. godine ukinuto korištenje indeksa kao studentske isprave na svim prijediplomskim i diplomskim studijima Fakulteta. Od akademske godine 2018./2019. studentska iskaznica (x-ica) jedina je studentska isprava kojom se dokazuje status studenta. Evidentiranje ocjena studenata od akademske godine 2018./19. izvršava se samo u sustavu ISVU.

Na prvoj godini potrebno je upisati jedan strani jezik po želji (engleski ili njemački), ovisno o tome koji je jezik učen u dosadašnjem obrazovanju. Na Fakultetu organizacije i informatike se ne izvode strani jezici za početnike, nego isključivo kao nastavak dosadašnjeg školovanja.

Predmet Tjelesna i zdravstvena kultura obavezan je predmet svih redovnih studenata na prvoj i drugoj godini studija. Izvanredni studenti ga ne upisuju.

Nastava na FOI

Ispit se iz istog predmeta može polagati najviše četiri puta u istoj akademskoj godini, a najviše osam puta ukupno.

Svim studentima je prilikom upisa na Fakultet omogućen pristup Moodle sustavu za e-učenje. Putem ovog sustava studenti mogu pristupiti relevantnim materijalima, primati obavijesti, birati laboratorijske grupe, itd.

Fakultetska knjižnica također sadrži mnoštvo materijala.

Studiji se izvode kroz semestre. Jednu akademsku godinu čine 2 semestra - zimski i ljetni. U svakom semestru upisuju se novi predmeti.

Da bi upisali neke predmete studenti su obavezni položiti određene predmete s prethodnih godina. Detaljnije o predmetimai preduvjetima možete pročitati na https://nastava.foi.hr/study.

Svaki predmet ima svoja pravila o obvezama studenata. Da bi student položio predmet, on mora izvršiti postavljene dužnosti - što najčešće znači da mora ostvariti potpis te skupiti određeni broj bodova.

Nastava se izvodi kroz:

 • predavanja
 • seminarske vježbe
 • laboratorijske vježbe
 • auditorne vježbe
 • demonstrature.

Na određenom predmetu ne moraju se nužno izvoditi svi navedeni nastavni oblici. 

Potpis označava da je student izvršio neki minimum svojih dužnosti u okviru predmeta. To najčešće znači da je student sudjelovao na određenom broju predavanja i da je ostvario određeni broj bodova iz provjera znanja.

Potpis ne označava da je student položio predmet. Gubitkom potpisa student gubi pravo izlaska na ispit i iduću akademsku godinu dužan je upisati ponavljanje godine zajedno s predmetom iz kojeg nije ostvario potpis.

Znanje studenata i dobivanje bodova se najčešće obavlja kroz rješavanje kolokvija. Kolokviji su testovi vezani na određenu cjelinu gradiva nekog predmeta te služe za provjeru znanja. Datumi pristupanja kolokvijima su objavljeni početkom svakog semestra.

Neki od ostalih oblika provjera znanja su:

 • kratke provjere – pismeno ili putem interneta
 • usmeni ispiti.

Bodovi u okviru određenog predmeta najčešće se ostvaruju na ljestvici 0-100, gdje je 50 bodova potrebno za ocjenu 2, 61 bod za 3, 76 bodova za 4, a 91bod za 5.

Predmet se polaže tako da student tijekom semestra zadovolji tražene uvjete i skupi određeni broj bodova. To se naziva kontinuirano praćenje. Ako student ne uspije položiti predmet putem kontinuiranog praćenja, ali dobije potpis, tada izlazi na ispit.

Ispiti obuhvaćaju gradivo cijelog predmeta, te obično uključuju pismeni dio i usmeni dio. Rokovi za ispite su: veljača, srpanj, rujan.

Ako student ne uspije položiti ispit u godini dana, mora ponovno upisati predmet te sudjelovati u kontinuiranom praćenju.

Studentski život u Varaždinu

X-ica služi kao identifikacijski dokument kojim se dokazuje status studenta.

Osim toga, služi za ostvarenje povoljnije cijene prehrane u studentskom restoranu (menzi) za redovite studente. Na x-ici je dostupna određena svota novaca koju uplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja svakih 2 tjedna (oko 50-60 €). Standardni obrok u menzi studenta će stoga stajati 1 €, a s x-ice se skida ostatak vrijednosti obroka. Posebne narudžbe jela (između ručka i večere) nisu uključene u taj program povoljnije studentske prehrane.

Više informacija o X-ici dostupno je na stranici Sveučilišnog računskog centra: http://www.srce.unizg.hr/issp/.

X-icu možete koristiti u Studentskom restoranu koji se nalazi u sklopu Studentskog doma u Varaždinu:

 • Studentskai restoran (Ul. Julija Merlića 9)

X-ica se također često može iskoristiti da se dobije studentski popust, npr. prilikom kupnje karata za autobus ili vlak.

Bodovi za smještaj u domu stječu se na temelju ocjena iz srednje škole (prilikom upisa prve godine studiranja) ili ocjena s prethodnih godina studiranja (za studente viših godina), socijalnog statusa, braća/sestre, postignuća na natjecanjima, i sl. u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

Opcije i cijene u studentskom domu Varaždin možete pronaći ovdje.

Detalji o Studentskom domu Varaždin dostupni su na stranici Studentskog Centra Varaždin: http://www.scvz.unizg.hr/. Detaljinije možete pročitati u Natječaju za smeštaj.

Prag se mijenja svake godine jer se izrađuje prema prosjeku svih prijavljenih studenata.

Broj bodova svakog studenta računa se tako da se njegov/njezin prosjek podijeli s prosjekom svih kandidata koji su se prijavili i onda množi s 1000.

Dodatni bodovi se također dobivaju ako student prilikom prijave u dom ima položene sve upisane predmete.

Studentske udruge i predstavnici

Studentska prava i obveze predstavljaju i zastupaju Studentski zbor, Studentska savjetnica i Studentski pravobranitelj.

Studentski zbor je vijeće studenata izabrano glasanjem studenata na mandat od dvije godine.

Studentski zbor se bavi održavanjem i podizanjem kvalitete studentskog života i studentskih aktivnosti u Varaždinu.

Studentski zbor možete kontaktirati putem e-pošte: stud_zbor@foi.hr

Studentska savjetnica osoba je kojoj se možete obratiti ako imate nejasnoća ili problem vezano za nastavu i izvođenje nastave na FOI-u.

Studentsku savjetnicu možete kontaktirati putem e-poštom: djergan@foi.hr

Studentski pravobranitelj je jedno od tijela Studentskog zbora FOI-ja, koji vodi računa o studentskim pitanjima i problemima pravne prirode. 

Studentskog pravobranitelja možete kontaktirati putem e-pošte: studpravobranitelj@foi.hr