Skip to content Skip to navigation

UPISI NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

UPISI NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

UPIŠI DIPLOMSKI STUDIJ INFORMATIKE! STUDIRANJE ZA BUDUĆNOST!

UVJETI UPISA

Prijave i upisi u prvu godinu diplomskih studija odvijaju se na daljinu u sustavu FOI Upisi. Uvjeti upisa u 1. godinu diplomskog studija Ekonomika poduzetništva definirani su:

Upis na studij je moguć s preddiplomskog studija Ekonomika poduzetništva, zatim s preddiplomskog studija Ekonomskog fakulteta iz Osijeka koji se već nekoliko godina u kontinuitetu izvodi u Varaždinu, ali i sa svih ostalih preddiplomskih studija koji se izvode na Ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj, te svih ostalih preddiplomskih studija koji nisu u području ekonomije, ali imaju orijentaciju prema društvenim znanostima. Npr. PDS na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, ali uz potrebu polaganja razlikovnih ispita zavisno od završenog preddiplomskog studija.
Studenti preddiplomskog stručnog studija PITUP (FOI) kao i sve osobe koje su završile srodni preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani studij na nekom drugom učilištu u RH ili inozemstvu prije upisa na diplomske studije informatike moraju upisati razlikovnu godinu sukladno prethodno navedenim odlukama.

Pristupnici koji upisuju razlikovnu godinu, a nisu do sada bili studenti Fakulteta organizacije i informatike mogu tijekom cijele godine predati dokumentaciju potrebnu za provjeru zadovoljavaju li uvjete za upis u razlikovnu godinu.

TROŠKOVI, DATUMI, KVOTE

UPIS U BROJEVIMA

TROŠKOVI UPISA I STUDIJA TE DODATNE INFORMACIJE
  • Troškovi upisa za sve studente – 400,00 HRK
  • Školarina za redovite studente (s plaćanjem) - 7.200,00 HRK
  • Školarina za izvanredne studente - 7.200,00 HRK

DODATNE INFORMACIJE

Prilikom upisa potrebno je izvršiti plaćanje troškova upisa (400,00 HRK) ili troškova upisa (400,00 HRK) i školarine ovisno o statusu studenta. Školarinu je moguće platiti u cijelosti ili u tri rate.

Plaćanje je moguće bankovnom transakcijom ili kreditnom karticom. Kartice kojima se može izvršiti plaćanje su: American Express, Diners, Visa, Maestro, MasterCard. Plaćanje karticama vrši se direktno u sustavu upisi.foi.hr preko servisa WSPay - sigurnog sustava za online autorizaciju kreditnih kartica u realnom vremenu.

Sva potrebna dokumentacija šalje se poštom nakon prijave za upis u sustavu i treba biti zaprimljena na Fakultetu najkasnije 20. rujna 2022.

Za upis na diplomski studij studenti Fakulteta organizacije i informatike moraju imati položene sve ispite te potvrđenu izjavu o izvornosti i predaji finalne verzije rada (u sustavu FOI Radovi - korak 9. u proceduri) do 19. rujna 2022. godine do 14.00 sati (prijave za upis na diplomski studij su do 20. rujna 2022. do 14.00 sati), a završni rad treba biti obranjen do 30. rujna 2022.

Napomena: Studenti razlikovne godine diplomskih studija koji su stekli uvjete za upis u prvu godinu diplomskog studija također su obavezni prijaviti se za upis u prvu godinu diplomskog studija u sustavu FOI Upisi i poslati svu dokumentaciju kao i ostali pristupnici.

Napomena: zadnji termini pisanih ispita na preddiplomskom studiju su 12. rujna 2022.

Help Desk: upisi@foi.unizg.hr

DATUMI UPISA

Prijave: od 29.08.2022. od 08:00 - 20.09.2022. do 14:00 upisi.foi.hr

Rang-lista: 21.09.2022. iza 14:00 na upisi.foi.hr

Upisi: 22.09.2022. od 8:00 do 14:00 sati na upisi.foi.hr

UPISNE KVOTE

105 studenata

90 redovitih studenta
15 izvanrednih studenata
ONLINE UPIS U 5 KORAKA

POSTUPAK UPISA

1

PRIPREMITE SE ZA UPIS

Proučite korake upisa preko sustava FOI Upisi te pripremite:

Odlučite kako želite platiti troškove studija - bankovnom transakcijom ili kreditnom karticom.

2

PRIJAVITE SE ZA UPIS

Prijavite se u sustav (upisi.foi.hr) i popunite Zahtjev za upis.

Studenti s drugih visokih učilišta uz prijavu trebaju platiti troškove postupka verifikacije dokumenata i izdavanja rješenja o prijelazu na FOI. Dokumentacija za slanje poštom za pristupnike s drugih visokih učilišta

Pristupnici koji su završili ili završavaju studij na FOI ne trebaju slati dokumentaciju

3

ZAHTJEV U OBRADI

Nakon što ste predali Zahtjev za upis, Vaš zahtjev je u obradi te se čeka objava rang lista za upis u prvu godinu Diplomskih studija.

4

NASTAVITE UPIS

Po objavi rang lista, svi kandidati čiji se evidencijski broj nalazi iznad praga na rang listi mogu pristupiti upisu.

Ovisno o statusu, kandidati plaćaju samo troškove upisa ili troškove upisa i školarinu (plaćanje je moguće i karticama direktno u sustavu FOI Upisi preko sustava WSPay).

5

ZAVRŠITE UPIS

Nakon plaćanja troškova upisne i/ili školarine potrebno je preuzeti studentski ugovor, otisnuti ga u 2 primjerka te potpisati.
Za dovršetak postupka upisa obavezno se poštom šalje:

  • 1 primjerak ugovora u studiranju (preuzet iz sustava FOI Upisi)
  • potvrda o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) – ako nije dostavljena prilikom prijave za upis (samo studenti drugih visokih učilišta)

Nakon potvrde slanja ugovora poštom, studenti s drugih učilišta preuzimaju FOI AAI korisničke podatke.
Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali se u natječajnom roku nije upisao, gubi pravo na upis.

6

ČESTITAMO - DS EP

ČESTITAMO!

Vaš izbor je diplomski studij Eknomika poduzetništva!
Vidimo se početkom ak.god. 2022./2023.!

Help Desk

Kontaktirajte nas porukom na upisi@foi.unizg.hr ili pozivom na broj 042 390 818 ili 042 390 810.

Sustav FOI UPISI

upisi.foi.hr

Često postavljena pitanja

ČPP o upisima

Upisi na diplomski studij EP