Skip to content Skip to navigation

UPISI NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

UPISI NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

UPIŠI SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA! STUDIRANJE ZA BUDUĆNOST!

UVJETI UPISA

Prijave i upisi u prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija odvijaju se na daljinu u sustavu FOI Upisi. Uvjeti upisa u 1. i razlikovnu godinu diplomskog studija Ekonomika poduzetništva definirani su:

Pristupnici koji upisuju razlikovnu godinu, a bili su studenti Fakulteta organizacije i informatike, u razlikovnoj godini upisuju kolegije propisane registrom.

Pristupnici koji upisuju razlikovnu godinu, a nisu do sada bili studenti Fakulteta organizacije i informatike mogu tijekom cijele godine predati dokumentaciju potrebnu za provjeru zadovoljavaju li uvjete za upis u razlikovnu godinu.

TROŠKOVI, DATUMI, KVOTE

UPIS U BROJEVIMA

TROŠKOVI UPISA I STUDIJA TE DODATNE INFORMACIJE
  • Troškovi upisa za sve studente – 55,00 € (414,40 HRK)
  • Školarina za redovite studente (s plaćanjem) - 955,60 € (7.200,00 HRK)
  • Školarina za izvanredne studente - 955,60 € (7.200,00 HRK)

DODATNE INFORMACIJE

Prilikom upisa potrebno je izvršiti plaćanje troškova upisa (55,00 € (414,40 HRK)) ili troškova upisa (55,00 € (414,40 HRK))) i školarine ovisno o statusu studenta. Školarinu je moguće platiti u cijelosti ili u tri rate.

Plaćanje je moguće bankovnom transakcijom ili kreditnom karticom. Kartice kojima se može izvršiti plaćanje su: American Express, Diners, Visa, Maestro, MasterCard. Plaćanje karticama vrši se direktno u sustavu upisi.foi.hr preko servisa WSPay - sigurnog sustava za online autorizaciju kreditnih kartica u realnom vremenu.

Sva potrebna dokumentacija šalje se poštom nakon prijave za upis u sustavu i treba biti zaprimljena na Fakultetu najkasnije 19. rujna 2023.

Za upis na diplomski studij studenti Fakulteta organizacije i informatike moraju imati položene sve ispite te potvrđenu izjavu o izvornosti i predaji finalne verzije rada (u sustavu FOI Radovi - korak 9. u proceduri) do 18. rujna 2023. godine do 14.00 sati (prijave za upis na diplomski studij su do 19. rujna 2023. do 14.00 sati), a završni rad treba biti obranjen do 30. rujna 2023.

Napomena: Studenti razlikovne godine diplomskih studija koji su stekli uvjete za upis u prvu godinu diplomskog studija također su obavezni prijaviti se za upis u prvu godinu diplomskog studija u sustavu FOI Upisi i poslati svu dokumentaciju kao i ostali pristupnici.

Napomena: zadnji termini pisanih ispita studenata koji završavaju prijediplomski studij su 11. rujna 2023.

Help Desk: upisi@foi.unizg.hr

Prikazane cijene su preračunate po službenom tečaju u iznosu od 1 EUR = 7,53450 HRK

DATUMI UPISA

Prijave: od 28.08.2023. od 08:00 - 19.09.2023. do 14:00 upisi.foi.hr

Rang-liste: 20.09.2023. iza 14:00 na upisi.foi.hr

Upisi: 21.09.2023. od 8:00 do 14:00 sati na upisi.foi.hr

UPISNE KVOTE

105 studenata

90 studenata u redovitom statusu
10 studenata u izvanrednom statusu
5 stranih studenata
2 studenta u redovitom statusu iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH (posebna kvota)
ONLINE UPIS U 5 KORAKA

POSTUPAK UPISA

1

PRIPREMITE SE ZA UPIS

Proučite korake upisa preko sustava FOI Upisi te pripremite:

Odlučite kako želite platiti troškove upisa i studija - bankovnom transakcijom ili kreditnom karticom.

2

PRIJAVITE SE ZA UPIS

Prijavite se u sustav (upisi.foi.hr) i popunite Zahtjev za upis.

Studenti s drugih visokih učilišta uz prijavu trebaju platiti troškove postupka verifikacije dokumenata i izdavanja rješenja o prijelazu na FOI. Dokumentacija za slanje poštom za pristupnike s drugih visokih učilišta

Pristupnici koji su završili ili završavaju studij na FOI ne trebaju slati dokumentaciju

3

ZAHTJEV U OBRADI

Nakon što ste predali Zahtjev za upis, Vaš zahtjev je u obradi te se čeka objava rang lista za upis u prvu godinu diplomskih studija.

4

NASTAVITE UPIS

Po objavi rang lista, svi pristupnici čiji se evidencijski broj nalazi iznad praga na rang listi mogu pristupiti upisu.

Ovisno o statusu, pristupnici plaćaju samo troškove upisa ili troškove upisa i školarinu (plaćanje je moguće i karticama direktno u sustavu FOI Upisi preko sustava WSPay).

5

ZAVRŠITE UPIS

Nakon plaćanja troškova upisnine i/ili školarine potrebno je preuzeti studentski ugovor, otisnuti ga u 2 primjerka te potpisati.
Za dovršetak postupka upisa obavezno se poštom šalje:

  • 1 primjerak ugovora u studiranju (preuzet iz sustava FOI Upisi)
  • potvrda o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) – ako nije dostavljena prilikom prijave za upis (samo studenti drugih visokih učilišta)

Nakon potvrde slanja ugovora poštom, studenti s drugih učilišta preuzimaju FOI AAI korisničke podatke.
Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali se u natječajnom roku nije upisao, gubi pravo na upis.

6

ČESTITAMO - DS EP

ČESTITAMO!

Vaš izbor je diplomski studij Eknomika poduzetništva!
Vidimo se početkom ak.god. 2023./2024.!

Help Desk

Kontaktirajte nas porukom na upisi@foi.unizg.hr ili pozivom na broj 042 390 818 ili 042 390 810.

Sustav FOI UPISI

upisi.foi.hr

Često postavljena pitanja

ČPP o upisima

Upisi na diplomski studij EP