Skip to content Skip to navigation

Upisi na doktorski studij

Doktorski sudij Informacijske znanosti služi za daljnji razvoj informacijskih znanosti i samostalan znanstveni rad uz postizanje vrhunskih znanstvenih rezultata.

Tko može upisati studij?

Nužan uvjet za upis na doktorski studij je završeni sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij.

Natječaji za iskaz interesa

Objavljen je natječaj za iskaz interesa studenata za upis na Poslijediplomski doktorski studij Informacijsko-komunikacijske znanosti. Natječaj je otvoren do 12. siječnja 2024.

Prijava na natječaj

Prijavi na natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij treba priložiti:

  1. ovjerene prijepise (preslike) diplome i svjedodžbe preddiplomskog i diplomskog (ili dodiplomskog) studija
  2. ovjereni prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog (ili dodiplomskog) studija svih predmeta ili dopunska isprava o studiju (samo pristupnici koji nisu završili studij na Fakultetu organizacije i informatike)
  3. dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika
  4. rodni list i dokaz o državljanstvu
  5. životopis
  6. motivacijsko pismo s prijedlogom o području istraživanja.

Prijavi se mogu, ali ne moraju, priložiti i preporuke profesora i/ili mogućeg mentora i popis objavljenih radova.

Pristupnici koji zadovoljavaju formalne uvjete upisa bit će povani na intervju koji je sastavni dio procedue vezane za upis na studij. Fakultet neće odgovarati na pojedinačne upite o statusu upisa prije okončanja upisnog postupka.