Skip to content Skip to navigation

Upisi na doktorski studij

Doktorski sudij Informacijske znanosti služi za daljnji razvoj informacijskih znanosti i samostalan znanstveni rad uz postizanje vrhunskih znanstvenih rezultata.

Tko može upisati studij?

Nužan uvjet za upis na doktorski studij je završeni sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij.

Natječaji za iskaz interesa

Objavljen je natječaj za iskaz interesa studenata za upis na Poslijediplomski doktorski studij Informacijsko-komunikacijske znanosti. Natječaji je otvoren 31. listopada 2021. godine.

Prijava na natječaj

Prijavi na natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij treba priložiti:

  1. ovjerene prijepise (preslike) diplome i svjedodžbe preddiplomskog i diplomskog (ili dodiplomskog) studija
  2. ovjereni prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog (ili dodiplomskog) studija svih predmeta ili dopunska isprava o studiju (samo pristupnici koji nisu završili studij na Fakultetu organizacije i informatike)
  3. dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika
  4. rodni list i dokaz o državljanstvu
  5. životopis
  6. motivacijsko pismo s prijedlogom o području istraživanja.

Prijavi se mogu, ali ne moraju, priložiti i preporuke profesora i/ili mogućeg mentora i popis objavljenih radova.

Pristupnici će biti pozvani na razgovor. Nakon provedbe razradbenog postupka biti će javno objavljena imena doktoranada koji su ostvarili pravo na upis. Fakultet neće odgovarati na pojedinačne upite o statusu upisa prije javne objave rezultata upisa.