Skip to content Skip to navigation

Novosti

Objavljen je popis prijavljenih pristupnika kvalifikacijskog doktorskog ispita koji će se odražati 21. siječnja 2022. godine s početkom u 10:00 sati.

radionica

U petak 10.12.2021. održana je 25. radionica za doktorande doktorskog studija Informacijske znanosti Fakulteta organizacije i informatike u sustavu za webinare BigBlueButton.

 
13.12.2021, 13:21
knjiga i naočale

U petak 10. 12. 2021., s početkom u 14:00 sati, održat će se 25. radionica za doktorande doktorskog studija Informacijske znanosti Fakulteta organizacije i informatike.

 
07.12.2021, 13:45
mikrofon u dvorani

U srijedu, 15. prosinca 2021. godine, Jadranka Musulin branit će svoj doktorski rad.

 
30.11.2021, 11:59

EU DataViz je međunarodna konferencija o otvorenim podacima i njihovoj vizualizaciji koja se bavi potrebama javnog sektora diljem Europske unije, a kojom će započeti prvo izdanje dana otvorenih podataka EU. Konferencija, kao i dani otvorenih podataka organizirani su od strane Ureda za publikacije Europske unije uz potporu programa Europske komisije ISA.

 
08.11.2021, 08:12

Upišite poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti ili jedan od tri poslijediplomska specijalistička studija:  Menadžment poslovnih sustava, Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava i E-učenje u obrazovanju i poslovanju. Natječaj je otvoren do 31. siječnja 2022. godine.

U ponedjeljak, 15. studenoga 2021. godine, Davor Maček branit će svoj doktorski rad.

 
26.10.2021, 12:20
obrana doktorskog Aleksandra Sobodić

U petak, 15. listopada 2021. godine, asistentica Aleksandra Sobodić obranila je doktorski rad naziva The impact of usability factors on continuance intention to use the system for acquisition and evaluation of digital competences in the domain of education (Utjecaj čimbenika upotrebljivosti na namjeru ponovnog korištenja sustava za stjecanje i vrjednovanje digitalnih kompetencija u domeni obrazovanja), izrađen pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Igora Balabana i prof. dr. sc. Andrine Granić.

 
18.10.2021, 11:39
dvorana i mikrofon

U petak, 15. listopada 2021. godine, Aleksandra Sobodić branit će svoj doktorski rad.

 
22.09.2021, 13:12
javni razgovor čižmešija

U ponedjeljak, 06. rujna 2021. godine, pristupnica Antonela Čižmešija ima javni razgovor vezan uz prijavu teme doktorskog rada.

 
20.08.2021, 16:34

Stranice