Skip to content Skip to navigation

Poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti

Doktorski studij Informacijske znanosti služi za daljnji razvoj informacijskih znanosti i samostalan znanstveni rad uz postizanje vrhunskih znanstvenih rezultata.

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O studiju

Na poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti iz znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti student se upoznaje sa suvremenim istraživanjima i najnovijim dosezima u domeni informacijskih znanosti kao i interdisciplinarnim istraživanjima vezanim uz informacijske znanosti.

Program je ustrojen tako da obuhvaća širok spektar znanstvenih disciplina koje su danas dio informacijskih znanosti. To je razrađeno kroz ukupno 27 predmeta, od kojih doktorandi izabiru šest ovisno o vlastitom interesu. Dio predmeta je domenski fokusiran, a dio je posvećen razvoju transfernih vještina. Ovim studijem Fakultet organizacije i informatike želi stvoriti nove kvalitetne istraživače sposobne za aktivan doprinos i unapređenje ovog dinamičnog polja znanosti. Očekuje se da će većina studenata po stjecanju doktorata informacijskih znanosti nastaviti akademsku karijeru, ali određen dio njih biti će u dodiru s privredom i aktivno doprinositi napretku suvremenih poduzeća i razvoju novih proizvoda i usluga.

Nositelj i izvođač studija

Nositelj i izvođač studija je Fakultet organizacije i informatike i ovaj studij je izravna poveznica s njegovim znanstveno-istraživačkim aktivnostima, te transferom znanja prema novim generacijama znanstvenika i kompetentnih profesionalaca.

Akademski naziv/stupanj

Završetkom studija studenti stječu akademski naziv doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, odnosno dr.sc.

LETAK STUDIJA

Istražite studij!

Pogledaj strukturu studiranja!

 

Trajanje studija

Nominalno studij traje tri godine. Od 2012. godine se, sukladno Pravilniku doktorskog studija, uvodi puno intenzivnije praćenje rada studenata što doprinosi kvaliteti izvođenja i svladavanju obveza od strane doktoranada.

Istraživačke kompetencije koje polaznik stječe

Program doktorskog studija potiče istraživačke kompetencije doktorana na sljedeće načine:

  • U sklopu svakog predmeta od doktoranda se traži da napravi doprinos u obliku preglednog rada i/ili plana istraživanja vezano uz odabranu temu.
  • Doktorandi se uključuju u projektnu aktivnost Fakulteta i dio spoznaja stječu radeći na projektima.
  • U sklopu doktorskog studija postoji predmet Znanstveno-istraživački rad u informacijskim znanostima koji je izravno posvećen razvoju istraživačkih kompetencija.
  • Doktorande se potiče da sudjeluju na međunarodnom doktorskom seminaru, gdje međusobno prezentiraju svoje planove istraživanja i ispituju svoja dostignuća u međunarodnom okruženju te provedu nezavisan dvostruki recenzijski postupak koji im daje povratnu informaciju o njihovom radu.
  • Doktorandi moraju položiti zahtjevan kvalifikacijski doktorski ispit na kojem su predmet ispitivanja istraživačke kompetencije.
  • Dio obveza na doktorskom studiju obuhvaća i znanstveno publiciranje te sudjelovanje na znanstvenim konferencijama.

Studenti tijekom studija svladavaju i više generičkih vještina poput metodike znanstvenoistraživačkoga rada te upravljanja projektima, što im omogućava uključivanje u različite istraživačke i profesionalne poslovne kontekste.

Cijena studija

Cijena doktorskog studija je 7.963,37 €.

Voditeljstvo studija

Voditeljica studija je prof. dr. sc. Diana Šimić.

Također, za sve informacije o ovom studiju možete se obratiti i voditeljici referade poslijediplomskog studija, gđi Lei Friščić (tel. 042/390-808 ili pdsreferada@foi.unizg.hr).

Saznaj više...


Planer studija
Planer studija je potreban samo za studente starog diplomskog studija (verzija 1.3 ili manje).

Temeljem članaka 25. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju  objavljuje se kalendar održavanja kvalifikacijskih doktorskih ispita:

  • 24. svibnja 2024. u 10:00 sati
  • 08. studenog 2024. u 10:00 sati
  • 14. veljače 2025. u 10:00 sati

Kvalifikacijski doktorski ispit je, sukladno Pravilniku o doktorskom studiju, potrebno prijaviti najkasnije 15 dana prije održavanja slanjem prijave Referadi za poslijediplomske studije.

Kvalifikacijski doktorski ispiti održavat će se u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike.

Akademski kalendar za doktorski studij