Skip to content Skip to navigation

Stručni prijediplomski studij

Stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju osposobljava studente za rad na poslovima koji uključuju primjenu, uvođenje i unaprjeđenje poslovanja korištenjem IKT-a.

UPISI NA STUDIJ

Od ak.god. 2021./2022. FOI upisuje studente na novi studij ITDP

Nositelj i izvođač

Nositelj i izvođač studija Primjena informacijske tehnologije u poslovanju je Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu. U realizaciji programa studija ostvaruje se suradnja s drugim visokim učilištima te organizacijama privatnog i javnog sektora u dijelu primjene suvremene IKT u poslovanju organizacija.

PITUP u brojevima

Prijediplomski stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju izvodi se u trajanju od tri godine, a studenti su obavezni ostvariti najmanje 180 ECTS bodova.

Titula

Studenti koji završe ovaj program stječu naziv prvostupnika/prvostupnice poslovne informatike.

Nova znanja

Polaznici studija postizanjem ishoda učenja kroz proces studiranja stječu sljedeće kompetencije:

  • poznavanje i razumijevanje temeljnih disciplina poput odabrana područja matematike, ekonomije, te strani jezici, kao podloga za usvajanje potrebnih stručnih znanja
  • poznavanje i razumijevanje pojedinih ekonomskih metoda, metoda upravljanja organizacijom, te metoda razvoja informacijskih sustava
  • poznavanje i razumijevanje životnog ciklusa proizvoda, usluge, kao i životnog ciklusa razvoja informacijskog sustava
  • razumijevanje i primjena temeljnih metoda razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenja (baza podataka i programskih aplikacija)
  • poznavanje i sposobnost primjene metoda u razvoju programske potpore za jednostavne organizacijske procese na razini izvođenja
  • poznavanje i sposobnost sudjelovanja u izgradnji dokumentacije informacijskih sustava (održavanje i zaštita IS).

Saznaj više...


Planer studija
Planer studija je potreban samo za studente starog diplomskog studija (verzija 1.3 ili manje).