Skip to content Skip to navigation

Studentski zbor

Studentski zbor kao predstavničko tijelo studenata, što na razini Sveučilišta u Zagrebu, tako i na sastavnicama Sveučilišta, predstavlja interese i prava studenata.

Strategija Studentskog zbora FOI-a

Na Fakultetu organizacije i informatike trenutno studira otprilike 3000 studenata na raznim studijskim smjerovima. Studenti FOI doživljavaju kao jedan od glavnih pokretača sadašnjeg i budućeg razvoja Varaždinske županije ali i šire regije. Studenti koji studiraju na našem fakultetu dolaze iz svih krajeva Republike Hrvatske i često ostaju živjeti i raditi na području Varaždinske županije.

Fakultet pokušava implementacijom Bolonjskog procesa i kontinuiranim razvojem te podizanjem kvalitete studija obrazovati kvalitetne kadrove koji će se aktivno uključiti u sve segmente društvenog života i tržišta rada, te se na taj način uskladiti sa razvojem i strategijom koju provodi Vlast na razini grada, županije i Hrvatske države. Stoga smatramo kao prioritete istaknuti razmišljanja naših studenata te ih usvojiti, modificirati zahtjevima studenata i profesora, ali i budućim profesionalnim potrebama tržišta rada u informatičkoj struci i zanimanjima.

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 880

Smjernice strategije

 • Podizanje kvalitete studentskog života i podizanje studentske aktivnosti u gradu Varaždinu te aktivnosti mladih u zajednici;
 • Afirmacija i branding Fakulteta u međusobnoj interakciji s izgradnjom prepoznatljivog branda Grada Varaždina i Sveučilišta u Zagrebu;
 • Prepoznatljivost Fakulteta na međunarodnoj razini i sudjelovanje na međunarodnim projektima i studentskoj razmjeni po principima Bolonje;
 • Aktivacija i infrastrukturna podrška Studentskog zbora te otvorena pomoć studentima za razvoj i implementaciji njihovih projekata i nijihovu profesionalnu afirmaciju; zastupanje interesa studenata, Fakulteta i Sveučilišta u cjelini;
 • Podrška raznim studentskim udrugama, vladinim i nevladinim organizacijama, suradnja sa raznim institucijama obrazovnog, znanstvenog i poslovnog karaktera, kako na Fakultetu tako i izvan Fakulteta i međusobna suradnja na razini grada i Varaždinske županije, a i šire;
 • Razvijanje pozitivnih stavova studenata, participacija i afirmacija kreativnih ideja i konstruktivnog, argumentiranog i pozitivnog kritičkog razmišljanja.

Predstavnici Studentskog zbora

Trenutni saziv Studentskog zbora čine sljedeći studenti:

 • Kristijan Gašljević, predsjednik
 • Igor Rinkovec, zamjenik predsjednika
 • Monika Tenšić, tajnik
 • Ivan Bebek
 • Ivan Solić
 • Patrik Dolovski
 • Aleksandra Sobodić
 • Matej Krznarić
 • Danijel Turić
 • Karlo Budanec
 • Bogdan Okreša Đurić
 • Patrik Dolovski

Studentski pravobranitelj

Studentski pravobranitelj je jedno od tijela Studentskog zbora FOI-ja kojeg izabire Skupština natpolovičnom većinom glasova svih članova na vrijeme od jedne godine. Mandat Pravobranitelja može se jednom ponoviti. Pravobranitelj ima sjedište na Fakultetu (kabinet SZ FOI-ja, potkrovlje, FOI1). Studentski pravobranitelj Fakulteta obvezan je o svom radu podnijeti izvješće Zboru barem jednom u mjesec dana. Zadaće Pravobranitelja: prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Fakulteta savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava sudjeluje u postupcima koje provodi Etičko povjerenstvo u stegovnim postupcima protiv studenata, a radi zaštite njihovih prava obavlja druge poslove utvrđene općim aktima Zbora i Fakulteta. Funkciju Studentskog pravobranitelja na FOI-ju izvršava Natalija Jurčić. Kontakt Studentskog pravobranitelja: studpravobranitelj[at]foi[dot]hr

Studentski savjetnik

Nezadovoljni ste fakultetom? Imate problema s profesorima? Ne pronalazite zajednički jezik s asistentima? Želite biti efektivniji, efikasniji i bolji? ....ili ste jednostavno brucoš i još uvijek Vam ništa nije jasno? Studentski savjetnik je osoba kojoj se možete obratiti ukoliko imate nejasnoća ili pak problem koji ne znate ili ne možete sami riješiti. Funkciju Studentskog savjetnika na FOI-ju izvršava Marko Peranović. Kontakt Studentskog savjetnika: marperano[at]foi[dot]hr