Skip to content Skip to navigation

Novosti

U suradnji s Centrom za volontiranje i humanitarni rad FOI i Gradskim društvom Crvenog križa Varaždin organizira se dobrovoljno darivanje krvi na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin.

Održana Edukacija volontera i Završna svečanost volontera u akademskoj godini 2017./2018.

 
08.06.2018, 14:23