Skip to content Skip to navigation

Završna konferencija projekta Heureka“ (Našao sam“)

Objavljeno: 24.10.2016

U Skupštinskoj dvorani Županijske palače, u petak 21.10. 2016. održana je završna konferencija projekta „Heureka“ na kojem je FOI sudjelovao kao jedan od partnera na projektu. Projekt je prije godinu dana pokrenula Gospodarska škola Varaždin s ciljem razvoja kurikuluma za tri fakultativna predmeta s područja matematike, informatike i geografije. Uz cilj razvoja novih kurikuluma, cilj je bio i povećati interes učenika za STEM područje (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika), te da učenici iz ovog područja postižu bolje uspjehe na maturi i veći upis na studije.

Uz FOI, na projektu su sudjelovali Sveučilište u Zagrebu, I. gimnazija Split i Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu. 
Vrijednost projekta bila je preko 1,1 milijun kuna, a u njega je bilo uključeno 49 nastavnika i 216 učenika.