Skip to content Skip to navigation

Završili projekti Hrvatske zaklade za znanost IoTIF i HigherDecision

Objavljeno: 31.05.2019

Nakon četiri godine provedbe, dana 31. svibnja 2019., završili su projekti financirani od Hrvatske zaklade za znanost IoTIF i HigherDecision koji su se provodili na Fakultetu organizacije i informatike.

Projekt Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju - primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu – HigherDecision voditeljice prof. dr. sc. Blaženke Divjak bavio se strateškim planiranjem i odlučivanjem u visokom obrazovanju. Definirane su dvije osnovne komponente projekta: (1) Razvoj metodološkog okvira donošenja strateških odluka u visokom obrazovanju i praćenje njihove provedbe i (2) Primjena, prilagodba i provjera dane metodologije na primjeru implementacije odluke o uvođenju otvorenog učenja i učenja na daljinu. Istraživanje rješavanja strateških problema strukturirano je kroz ciklus strateškog odlučivanja koji se sastoji od četiri faze (plan-do-check-act), odn. Demingov ciklus. Rezultati projekta predstavljeni su na 42. skupu MIPRO koji se održao u Opatiji te se mogu preuzeti u obliku brošure na ovoj poveznici.

U projektu je sudjelovalo 19 istraživača, od kojih je troje doktoriralo u okviru projekta, objavljeno je oko 40 znanstvenih radova, od kojih je 5 nagrađeno, izrađeno je desetak postera, osnovana su 2 laboratorija, održana su 2 seminara, 2 radionice i 1 okrugli stol.

Svi rezultati objavljeni u okviru projekta kao i sve relevantne informacije dostupni su na službenoj stranici projekta.

Cilj projekta Internet stvari - okvir interoperabilnosti – IoTIF voditelja prof. dr. sc. Nevena Vrčeka bio je razviti okvir interoperabilnosti za Internet stvari. To je postignuto kroz četiri radna paketa (inicijalizacija projekta, eksperimentalni dizajn, diseminacija i menadžment) i pet istraživačkih radnih paketa (semantički opis i sastavljanje usluge, razvoj okvira sigurnosti, razvoj napredne komunikacijske tehnologije, aspekti privatnosti, integrirani eksperiment).

U projektu je sudjelovalo 11 istraživača, od kojih je jedan doktorirao u okviru projekta, objavljeno je petnaestak znanstvenih radova u renomiranim časopisima, članovi projektnog tima održali su niz pozvanih predavanja, mentorirali studentske radove na temu Interneta stvari te organizirali brojne radionice od kojih se ističe međunarodna radionica FSec IoT Summer Hacking School kojoj je prisustvovalo stotinjak sudionika iz cijele Europe te je osnovan jedan laboratorij.  Posebno se ističe suradnja koju je projektni tim sklopio s poduzećem GKP Komunalac d.o.o. iz Koprivnice s kojim je radio na razvoju inovativnog rješenja koje se bazira na IoT tehnologijama, a o okviru koje je proveden završni eksperiment projekta.

Više informacija o projektu i pregled ostvarenih rezultata dostupni su na službenoj stranici projekta.