Skip to content Skip to navigation

Započeo novi projekt na FOI-ju - Centar kompetencija za digitalnu transformaciju prehrambene industrije na ruralnim područjima (CEKOM)

Objavljeno: 26.05.2020

U ponedjeljak, 4. svibnja 2020. godine u realizaciju je krenuo novi projekt na FOI-ju - Centar kompetencija za digitalnu transformaciju prehrambene industrije na ruralnim područjima (CEKOM).

Projekt CEKOM prehrambene industrije financiran je dodjelom bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Nositelj projekta je InfoDom d.o.o., dok su partneri na projektu Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske, Inovacijski centar Nikola Tesla (u svojstvu suradnika) te Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu u statusu jedine znanstveno istraživačke organizacije uključene u projekt.

Ukupna vrijednost CEKOM projekta je 13.140.060,37 kn, a većina sredstava dodjeljena je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR / ERDF). Razdoblje provedbe projekta je od svibnja 2020.  do siječnja 2023. godine.

Projektom se želi postići digitalna transformacija prehrambene industrije na ruralnim područjima, a transformacija bi značila baziranje prehrambene idustrije na širokoj primjeni znanja i inovacija u proizvodnji visokokvalitetne i tradicionalne hrane, uz visoku razinu sigurnosti. To će u konačnici rezultirati gospodarskim rastom te povećanjem konkurentnost ruralnog i poljoprivrednog sektora.

Projekt CEKOM je spoj ukupno 8 istraživačkih i razvojnih projektnih aktivnosti, od kojih FOI sudjeluje u provedbi 3:

  1. "Smart Agri" - Istraživanje modela i razvoj platforme za primjenu IoT u poljoprivredi na ruralnim područjima,
  2. Softver platforma za potporu odlučivanju u upravljanju adaptabilnošću poslovnih sustava, te
  3. Distribucijska platforma za prehrambene proizvode po modelu „Platform based business“.

Voditelj projekta i 1. projektne aktivnosti na FOI-ju je doc. dr. sc. Igor Pihir, koji će zajedno sa voditeljicama ostalih projektnih aktivnosti, doc. dr. sc. Martinom Tomičić Furjan i izv. prof. dr. sc. Katarinom Tomičić-Pupek, te ostalim sudionicima na projektu (prof. dr. sc. Neven Vrček, doc. dr. sc. Iva Gregurec, doc. dr. sc. Nikola Kadoić i doc. dr. sc. Dijana Oreški) kao i 3 nova mlada istraživača, kroz vrijeme trajanja projekta, sudjelovati u razvoju CEKOM-a.