Skip to content Skip to navigation

Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluge student servisa

Temeljem čl. 44. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 90/11, 83/13) Fakultet organizacije i informatike Varaždin objavljuje zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluge student servisa-usluga zapošljavanja za 2014. godinu. 

Broj iz plana nabave je JN 2013/08.  Rok za dostavu ponuda je 6.12.2013. do 10,00 sati bez obzira na način slanja. Dokumentacija je u privitku.