Skip to content Skip to navigation

UPISI VIŠIH GODINA STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2015./16.

Objavljene su informacije o upisima u više godine studija za preddiplomske i diplomske sveučilišne studije i stručni studij PITUP.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI:

1. 14. rujna 2015. godine  u terminu od 9:00 do 10:00 sati obavit će se upis ocjena za predmete koji su položeni putem kontinuiranog praćenja tijekom semestra, a za koje su preduvjete studenti položili u rujanskom roku. Prijave se primaju u studentskoj referadi 11. rujna 2015. godine  do 12:00 sati (osobno s indeksom).

 2. Studenti koji upisuju višu godinu studija i studenti ponavljači,  upis preko studomata i predaju upisne dokumentacije u studentsku referadu trebaju obaviti u razdoblju od 14. do 18.rujna 2015. godine prema sljedećem rasporedu:

  • 14. rujna 2015. godine, studenti 1. godine studija (ponavljači 1. godine, nastavak studija na 1.godini);
  • 15. i 16. rujna 2015. godine, studenti 2. godine studija (prvi upis 2. godine, ponavljači 2. godine, nastavci studija na 2. godini);
  • 17. i 18. rujna 2015. godine, studenti 3. godine studija (prvi upis 3. godine, ponavljači 3. godine, nastavci studija na 3. godini). 

Studenti koji su sve ispitne obaveze odradili prije 14. rujna mogu se upisati i ranije počevši od 9. rujna 2015. Upisi na sve preddiplomske sveučilišne studije odvijat će se u zgradi FOI 1.

3. Zadnji dan predaje završnog rada u studentsku referadu za studente koji žele preddiplomski studij završiti akademske godine 2014./15. je 21.rujna 2015. Nastava na preddiplomskim sveučilišnim studijima započinje 28. rujna 2015. 

 

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI:

1. Prijave i upis I. godine diplomskih studija Do 21. rujna 2015. godine potrebno je predati prijavu za diplomski studij sa potrebnom dokumentacijom u studentsku referadu (studenti preddiplomskih studija Fakulteta organizacije i informatike moraju imati položene sve ispite i predan završni rad u studentsku referadu, a zadnji dan predaje rada u referadu za studente koji žele upisati diplomski studij je 21. rujna 2015.). Rang liste će biti objavljene 23. rujna 2015. godine, a upisi će se obavljati  25. rujna 2015. godine u 8:00 sati u dvorani 1 (FOI 1) za studente informatičkih smjerova, a 25. rujna 2015. godine u 10:00 sati u dvorani 10 (FOI 1) za studente studija Ekonomika poduzetništva.

2. Studenti koji prvi put upisuju višu godinu studija i studenti ponavljači, upis preko studomata i predaju upisne dokumentacije u studentsku referadu trebaju obaviti u razdoblju od 21. do 22. rujna 2015. godine.

3. Zadnji dan predaje diplomskog rada u studentsku referadu za studente koji žele diplomski studij završiti akademske godine 2014./15. je 21. rujna 2015. godine.

Nastava na diplomskim sveučilišnim studijima započinje 28. rujna 2015. 

 

STRUČNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ – PITUP:

1. Centar Varaždin – upis ponavljanja godine i upis više godine studija, u razdoblju od 28. rujna do 2. listopada 2015. godine u Varaždinu.

2. Centar Zabok – upis u prvu godinu studija – jesenski rok, upis ponavljanja godine i upis više godine studija, 26. rujna 2015. godine u 9:00 sati u Zaboku.

3. Centar Križevci - upis u prvu godinu studija – jesenski rok, upis ponavljanja godine i upis više godine studija, 1. listopada 2015. godine u 9:00 sati u Križevcima.

4. Centar Sisak - upis u prvu godinu studija – jesenski rok, upis ponavljanja godine i upis više godine studija, 26. rujna 2015. godine u 9:00 sati u Sisku.

Nastava na preddiplomskom stručnom studiju započinje 5. listopada 2015.