Skip to content Skip to navigation

Rok za Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade produljen do 31. kolovoza 2020.

Objavljeno: 09.06.2020

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020. Rok za prijavu na natječaj je produljen do 31. kolovoza 2020. godine. Više o natječaju pročitajte u nastavku.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Produljuje se rok studentima za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta do utorka 31. kolovoza 2020. do 16:00 sati.

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Tekst Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade (.pdf)

Odluka rektora - produljenje roka za prijavu Rektorove nagrade

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade 2020.