Skip to content Skip to navigation

Rezultati Natječaja za sudjelovanje u Programu Erasmus za studente

Objavljeni su rezultati Natječaja za sudjelovanje u Programu Erasmus za studente – stručna praksa u ak. god. 2012./13.

Rezultati su dostupni na web stranicama Ureda za međunarodnu suradnju.