Skip to content Skip to navigation

Radionice za korisnike knjižnice

Dana 18. studenog 2013. godine održati će se dvije Radionice za korisnike knjižnice i to za studente 1. godine preddiplomskog studija Informacijski i poslovni sustavi, u okviru kolegija Osnove ekonomije. Mjesto održavanja radionica je dvorana 1, a počinju u 8,30 i 14,15 sati.

Studenti će biti upoznati s knjižnicom FOI, njezinim fondom, zbirkama i uslugama, s ciljem njihovog lakšeg snalaženja u knjižnici, samostalnog pronalaženja i korištenja knjižnične građe, informacijskih pomagala i mrežnih izvora.

Pozivamo i ostale zainteresirane korisnike da prisustvuju radionicama.

Zahvaljujemo prof.dr.sc. Kseniji Vuković na gostoprimstvu.