Skip to content Skip to navigation

Promocije prvostupnika i magistara FOI-ja

Promocije sveučilišnih i stručnih prvostupnika te sveučilišnih magistara Fakulteta organizacije i informatike održat će se 1. i 2. srpnja 2022. godine u HNK Varaždin. Raspored prema studijima pogledajte u nastavku.

 Raspored za 1. srpnja 2022.

 • 8:30 - Preddiplomski studij IPS
 • 10:00 - Preddiplomski studij IPS
 • 11:30 - Preddiplomski studij IPS
 • 13:00 - Preddiplomski studij IPS
 • 14:30 - Preddiplomski studij PITUP
 • 16:00 - Preddiplomski studij PITUP
 • 17:30 - Preddiplomski studij PITUP

 Raspored za 2. srpnja 2022.

 • 8:30 - Preddiplomski studij EP
 • 10:00 - Preddiplomski studij EP
 • 11:30 - Diplomski studij EP
 • 13:00 - Diplomski studij EP
 • 14:30 - Diplomski studij informatike
 • 16:00 - Diplomski studij informatike
 • 17:30 - Diplomski studij informatike