Skip to content Skip to navigation

Promocija sveučilišnog prvostupnika informatike

Pozivaju se studenti diplomskog studija, koji su obranili završni rad na preddiplomskom studiju u lipnju/rujnu 2010. godine i veljači 2011. godine, da dođu u studentsku referadu preuzeti poziv za promociju sveučilišnog prvostupnika informatike, najkasnije do 31. ožujka 2011. godine.