Skip to content Skip to navigation

Promocija prvostupnika i magistara ekonomije

Objavljeno: 09.01.2017

U petak 13. siječnja 2017. godine u Koncertnoj dvorani HNK Varaždin održat će se 6. promocija sveučilišnih prvostupnika ekonomije (109 promovenata) i 5. promocija sveučilišnih magistara ekonomije (68 promovenata). 

Promocija sveučilišnih prvostupnika ekonomije održat će se u 3 grupe:

  • 1. grupa u 8:30 sati
  • 2. grupa u 10:00 sati
  • 3. grupa u 11:30 sati

Promocija sveučilišnih magistara ekonomije održat će se u 2 grupe:

  • 1. grupa u 13:00 sati
  • 2. grupa u 14:30 sati