Skip to content Skip to navigation

Promocija magistara informatike i magistara ekonomije

Dana 29. studenog 2013. godine održat će se promocije magistara informatike i magistara ekonomije. Bit će promovirano 135 magistara informatike (1. grupa u 9 sati, druga grupa u 10:30 sati, treća grupa u 12:00 sati) i 66 magistara ekonomije (prva grupa u 13:30 sati i druga grupa u 15:00 sati) u Koncertnoj dvorani HNK Varaždin.