Skip to content Skip to navigation

Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep u ime FOI-ja primila Povelju MIPRO 2021

Objavljeno: 29.09.2021
Nina Begičević Ređep

Na 44. međunarodnom skupu za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju – MIPRO 2021, predsjedništvo MIPRO-a dodijelilo je Povelju MIPRO 2021 Fakultetu organizacije i informatike (FOI) u Varaždinu.

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu je već dugi niz godina partner, i jedna od izrazito zastupljenih znanstveno obrazovnih institucija u programima i sudjelovanju na događanjima u organizaciji MIPRO-a. Kroz sudjelovanje nastavnika i znanstvenika sa Fakulteta organizacije i informatike u održavanju savjetovanja, seminara, okruglih stolova i drugih programskih segmenata, FOI već više godina daje značaj doprinos međunarodnom skupu za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju - MIPRO.

Prilikom dodjele povelje, predsjedništvo MIPRO-a ukazalo je na brojne inicijative, kao i provedbene aktivnosti FOI-ja čiji nastavnici i znanstvenici svake godine sudjeluju sa velikim brojem znanstveno stručnih radova u raznim savjetovanjima, a uvijek na organiziran način i s podrškom od strane uprave fakulteta.