Skip to content Skip to navigation

Prof. dr. sc. Diana Šimić dobitnica je FOI-jeve Nagrade za životno djelo i profesorica koja živi znanost

Redovita profesorica u trajnom zvanju, prof. dr. sc. Diana Šimić, koja je na Danu Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu u prosincu 2023. godine nagrađena prestižnom Nagradom za životno djelo, žena je impresivne akademske karijere, s bogatim portfolijom znanstvenih istraživanja te razvojnih projekata i čiji je Curriculum Vitae obogaćen visokim pozicijama u iznimno važnim znanstveno - istraživačkim institucijama u Hrvatskoj, ali i inozemstvu. Njezin je znanstveni interes izrazito interdisciplinaran te je ostvarila doprinos u području prirodoslovlja (matematika), biomedicine (biološka antropologija i javno zdravstvo) te društvenih znanosti (informacijske znanosti), a neosporna stručnost te posvećenost znanstvenom istraživanju i sveučilišnoj nastavi čine je ne samo uglednom članicom akademske zajednice, već i zaslužnom dobitnicom ove Nagrade. U nastavku donosimo tek djelić njezinog impresivnog karijernog puta i doprinosa unapređenju znanosti i obrazovanja u Hrvatskoj, a posebice doprinosa našem Fakultetu.

Profesorica Diana Šimić po struci je matematičarka i statističarka, alumna Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stekla diplomu magistre znanosti, odnosno diplomu doktorice znanosti. Njezino područje istraživanja obuhvaća širok spektar prirodoslovne, biomedicinske i društveno-humanističke znanosti. Profesorica Šimić pokazala je iznimno predan angažman u znanstvenom istraživanju i stalnom stručnom usavršavanju, sudjelujući u brojnim konferencijama, webinarima i radionicama koje je zaista teško sve prebrojati.

Karijerni put profesorice Šimić započinje davne 1983. godine kao računalne programerke (PL/I i COBOL) u tadašnjoj Tvornici odašiljača RIZ u Zagrebu, gdje je radila na razvoju komercijalnih softvera, i to u vrijeme kada su žene bile značajno manje zastupljene u polju računalnog programiranja. Širenje njezinih interesa vodi ju do pozicije istraživačice u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, gdje kasnije postala i voditeljica Laboratorija za biomatematiku te predsjednica Upravnoga vijeća.

Profesorica Šimić bila je i pomoćnica ministra u Upravi za informatiku Ministarstva znanosti i tehnologije, a zatim i zamjenica državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku zadužena, među ostalim, i za implementaciju Programa e-Hrvatska 2007. Bila je koordinator projekta razvoja središnjeg portala e‑usluga Moja uprava, za koji je Središnji državni ured za e‑Hrvatsku 2007. godine dobio prestižno priznanje VIDI top 100 za najbolju stranicu u kategoriji Vladinih organizacija i državnih institucija. Hrvatski informatički zbor dodijelio joj je iste godine Plaketu informatika za doprinos razvoju informacijskog društva u Hrvatskoj. Na međunarodnoj razini bila je zadužena za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske na Svjetskom samitu o informacijskom društvu (Ženeva 2003., Tunis 2005.) pri čemu je dala značajan doprinos usvojenom tekstu Deklaracije načela u dijelu koji se odnosi na otvoreni pristup znanstvenim publikacijama. Dala je doprinos i regionalnom razvoju informacijskoga društva kroz predsjedavanje Radnom skupinom za e‑Jugoistočnu Europu u okviru Pakta stabilnosti i Vijeća za regionalnu suradnju te kao predsjednica Nadzornog odbora regionalnog Centra za e-Upravljanje sa sjedištem u Ljubljani. Također je važno spomenuti i doprinos u gospodarskom sektoru u tvrtki InfoDom d.o.o.

Svoju akademsku karijeru na Fakultetu organizacije i informatike započela je 2010. godine, gdje je pored redovne nastave na svim razinama studija, u mandatu 2010. do 2014. godine bila prodekanica za znanstveno istraživački rad. Danas je profesorica Šimić predsjednica Vijeća doktorskog studija FOI-ja Informacijske znanosti i članica Katedre za kvantitativne metode i Laboratorija za analitiku učenja i akademsku analitiku. Bila je mentorica četiri doktoranda koji su obranili svoje doktorske radove u poljima informacijskih znanosti ili medicine. Trenutno je mentorica četiri doktorandice na doktorskome studiju Informacijske znanosti.

Znanstveni opus profesorice Šimić obuhvaća više od 70 znanstvenih radova, 11 znanstvenih knjiga, uredništvo 5 zbornika međunarodnih konferencija te više od 100 sudjelovanja na znanstvenim i stručnim konferencijama od čega je 38 pozvanih plenarnih izlaganja. Na platformi Web of Science zabilježena su 494 citata njezinih radova. Aktivno je sudjelovala u radu ili vođenju gotovo 50 znanstvenih i razvojnih projekata.

Profesorica Diana Šimić aktivna je članica brojnih međunarodnih i nacionalnih znanstveno-stručnih udruga kao što su Association for Computing Machinery (ACM), American Statistical Association (ASA), Hrvatsko statističko društvo, Hrvatsko društvo za simulacijsko modeliranje i Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku. Članica je i osnivačica Hrvatskog biometrijskog društva, u kojem je obnašala dužnosti tajnice i predsjednice, a trenutno je članica Predsjedništva te članica Organizacijskog i Međunarodnog programskog odbora simpozija BIOSTAT. Od 2016. godine je potpredsjednica je Hrvatskog informatičkog zbora. Članica je i Programskog odbora međunarodne znanstvene konferencije CECIIS koju organizira Fakultet organizacije i informatike.

I tijekom akademske karijere profesorica Šimić nastavila je promovirati otvorenu znanost te je 2012. godine bila jedna od 14 autora Hrvatske deklaracije o otvorenom pristupu koja je prikupila više od 700 potpisnika. Njezin rad je prepoznat i na europskoj razini te je 2016. godine dobila priznanje European Open Access Champion.

Nakon 46 godina uspješne karijere, prof. Šimić neumorno traga za novim znanjem. Podupirući svoju strast znanstvenim činjenicama, aktivno se uključuje u međunarodna istraživanja, okružujući se vrhunskim stručnjacima. Rado prihvaća prilike za usavršavanje i sudjelovanje u radionicama, nesebično dijeleći svoje bogato iskustvo sa studentima i kolegama širom svijeta.

Iznimno stručna u svojem području, omiljena među studenticama i studentima te kolegicama i kolegama, profesorica Šimić svakodnevno daje izuzetan doprinos nastavi i znanosti, što neizmjerno cijenimo te joj iskreno želimo niz uspješnih godina u karijeri!

Profesorice Šimić, iskrene čestitke na Nagradi za životno djelo!