Skip to content Skip to navigation

Poziv volonterima za edukaciju

Objavljeno: 07.03.2023

Pozivamo sve nastavnike, studente i volontere izvan Fakulteta da se odazovu edukaciji i informativnom sastanku u sklopu kolegija 'Socijalno poduzetništvo' u ponedjeljak 20. ožujka 2023. u 15:15 sati u dvorani 9 na FOI 2, Prilaz Fausta Vrančića 3.

 

Teme edukacije su:
Zakon o volontiranju
Etički kodeks volontera

Svim volonterima edukacija će biti upisana u volonterske knjižice.


Prof. dr. sc. Sandra Lovrenčić - voditeljica Centra
Prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš - koordinatorica volonterskih aktivnosti
Katarina Leko, univ. bacc. oec. - studentska koordinatorica