Skip to content Skip to navigation

Poziv na predavanje u sklopu projekta Time 4 Science

Objavljeno: 07.06.2024

U četvrtak 11. srpnja 2024. godine pozivamo sve zainteresirane na predavanje “Usluge SRCA za istraživače” koja će se održati u sklopu internog projekta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta organizacije i informatike pod nazivom Time 4 Science.

Predavanje će se održati u vremenu od 09:00 do 10:30 sati u Vijećnici Fakulteta. U sklopu predavanja bit će predstavljene tri grupe usluga SRCA za podršku provedbi istraživačkih projekata. Usluge koje će se predstaviti kroz predavanje prate ciklus istraživačkih podataka, od podatkovnih usluga (Dabar, Hrčak i Puh), usluga za napredno računanje (Superačunalo „Supek, napredno računanje u oblaku „Vrančić“, specijalizirana podrška i softver) do informacijske podrške (Informacijski sustav znanosti u RH - CroRIS te autentikacijsku i autorizacijsku infrastrukturu sustava znanosti i visokog obrazovanja- AAI@EduHr). Uz to, SRCE istraživačima pruža i edukacije i specijaliziranu podršku u korištenju digitalnih resursa i usluga koje će biti obuhvaćene predavanjem. Sve skupa, predstavljeni set usluga SRCA daje istraživačima cjelovitu i zaokruženu okolinu za lakše provođenje istraživačkih projekata i istraživački rad i bit će od koristi svim istraživačima.

Predavači će biti: Draženko Celjak (predstojnik Sektora za upravljanje podacima), Emir Imamagić (predstojnik Sektora za napredno računanje) te Petra Udovičić (voditeljica Odjela za razvoj informacijske infrastrukture znanosti).

Predavanje će biti na hrvatskom jeziku, a predviđeno trajanje je 90 minuta. Otvoreno je za sve zainteresirane te se posebno pozivaju mlađi suradnici Fakulteta. Na predavanje se možete prijaviti kroz sustav Events na ovoj poveznici.