Skip to content Skip to navigation

Poziv na nadmetanje za opskrbu plinom za 2014. godinu.

Fakultet organizacije i informatike objavio je 26.11.2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Poziv na nadmetanje za opskrbu plinom za 2014. godinu. Rok za dostavu ponuda je 17.12.2013. do 9.00 sati. 

Javno otvaranje ponuda – 17.12.2013. u 9:00 sati u prostorijama Naručitelja, Pavlinska 2, Varaždin, 1 kat – kabinet br. 50 – mala soba za sastanke.

Dokumenti:

01 DZN PLIN 2014 - Dokumentacija

02 FOI PLIN 2014 - Troškovnik