Skip to content Skip to navigation

Poziv na motivacijska predavanja za učenike, studente i nastavnike

Na Fakultetu organizacije i informatike održati će se dva ciklusa motivacijskih predavanja poduzetnika iz prakse za učenike, studente i nastavnike kojima je cilj povećati aspiracije učenika i studenata prema poduzetništvu kao karijernom izboru. Predavanja će se održati u subotu, 21. studenoga i u subotu, 12. prosinca 2015. godine.

Prvi ciklus motivacijskih predavanja za učenike, studente i nastavnike održati će se u subotu, 21.11.2015. od 10:00 do 13:00 sati na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu (dvorana 1, 2. kat). Gosti predavači su:

Drugi ciklus motivacijskih predavanja za učenike, studente i nastavnike održati će se u subotu, 12.12.2015. od 10:00 do 12:00 sati na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu (dvorana 1, 2. kat). Gosti predavači su:

  • gdin. Matija Tomašković, mag. inf. (10:00 – 10:45), poduzeće Evolva d.o.o. iz Varaždina.
  • gdin. Dejan Martinčević, mag.inf. (11:00 – 11:45), poduzeće Info3 d.o.o. iz Varaždina.