Skip to content Skip to navigation

Poništenje natječaja

Objavljeno: 29.01.2021

Fakultet organizacije i informatike objavljuje poništenje Natječaja raspisanog 4. studenog 2020. godine (NN 120/20) i Natječaja raspisanog 18. prosinca 2020. godine (NN 141/20). Više pročitajte u nastavku.

Sveučilište u Zagrebu,

Fakultet organizacije i informatike

Objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

raspisanog 4. studenog 2020. godine (NN 120/20) za 1. jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili područje prirodnih znanosti, polje matematika ili fizika, za grupu predmeta vezanih uz strukture podataka i algoritme na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

 

raspisanog prosinca 2020. godine (NN 141/20) za 1. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz web tehnologije i razvoj web aplikacija na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, 2. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž)  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poduzetništvo na Katedri za gospodarstvo (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu)