Skip to content Skip to navigation

Otvoren probni pristup: Taylor & Francis eBook

Objavljeno: 11.05.2020

Taylor & Francis je za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu otvorio probni pristup zbirci Taylor & Francis eBooks koja sadrži oko 120 000 e-knjiga svih područja znanosti.

Udaljeni pristup moguć je putem proxy servera.  

Probni pristup traje do 30. lipnja 2020. godine.